درباره

پلاسکو مقیمی یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.