درباره

لوله کشی حیدری یک لوله کشی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.