درباره

دره یارقولی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.