درباره

دره هوس گرن یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.