درباره

مسیل نوروزآبادچایلاغی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.