درباره

زیبا سرای سفیدک یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله طالقانی است.