درباره

بنگاه املاک فجر اندیشه یک مشاور املاک واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.