درباره

درب و پنجره فروشی قره داغی یک آلومینیوم سازی و درب سازی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.