درباره

کباب سرای سنتی مخصوص بناب (آقایی) یک کبابی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.