درباره

پلاسکو صدف یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.