درباره

مسجد حضرت امام زین العابدین (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.