درباره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.