درباره

گالری صادقی نژاد یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.