درباره

عکسبرداری و فیلمبردرای آیدا یک عکاسی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.