درباره

زیبا سرای لایت یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.