درباره

سالن آرایشی آرامو یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.