درباره

پل تاریخی پردلیس یک اثر تاریخی و جاذبه گردشگری واقع در روستای کوبلان است.