درباره

پل تاریخی پردلیس یک اثر تاریخی و جاذبه گردشگری واقع در روستای کوبلان است.

Error
Whoops, looks like something went wrong.