درباره

سالن زیبایی پریماه یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.