درباره

روستای ملک یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.