درباره

دره گلوجه یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.