درباره

دره قشلاق یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.