درباره

روستای تجرق یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.