درباره

اتو گالری تکرو یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.