درباره

کیف و روسری رز یک کیف فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.