درباره

سوپر رامین یک سوپر مارکت، لبنیات فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.