درباره

دره حسنلی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.