درباره

دره ایسلام دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.