درباره

فروشگاه آیدین یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید نریمان همتی است.