درباره

غذاخوری نیلوفر یک غذاخوری واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله طالقانی است.