درباره

سالن زیبایی ماه گل یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان دکتر فاطمی است.