درباره

کوه قوری داغ یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.