درباره

دره داغ چمن یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.