درباره

دره آق یاتاق یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.