درباره

روستای افضل یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.