درباره

ابزار آلات و لوله پلیکا مسیبی یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.