درباره

باربری آذر شکوه یک باربری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.