درباره

قلعه نجفقلی خان یک اثر تاریخی واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.