درباره

شهر جوراب یک فروشگاه پوشاک زنانه و لباس زیر واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.