درباره

سالن آرایش و اپلاسیون تخصصی تایماز یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان خانمحمدی است.