درباره

سالن زیبایی پارل یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شاهد است.