درباره

سوپر مارکت دنیز یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.