درباره

قصر پرده زربافت یک پرده سرا واقع در شهر میانه، مطهری شمالی، جنب دبستان دخترانه فاطمه الزهرا است.