درباره

دره علی بی دره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.