درباره

روستای جمال آباد یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.