درباره

سالن زیبایی پری چهر یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.