درباره

ابزار مرکزی میانه یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.