درباره

دبیرستان دخترانه ترنم - دوره اول یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان شمالی است.