درباره

دره قانی دره یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.