درباره

چشمه چاناق بلاغ یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.