درباره

عروس سرای عروسان یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.